Att bevisa sitt mod och sin kreativitet kräver mod och kreativitet

En stads varumärke är jätteviktigt. Det kan vara helt avgörande för dess framgång och utveckling. Varumärket beskriver på ett tydligt sätt om det finns något värdefullt att upptäcka på platsen. Om den är något att ha. En bra historia helt enkelt.

 

Vi i Örebro vill bli kända för massor av bra saker. Men först och främst för vår tillgänglighet, vår handlingskraft och vår kreativitet. Detta är våra kärnvärden. Ord som vi vill associeras med och som är basingredienserna i vår identitet och därför också i vårt platsvarumärke. För att vårt platsvarumärke skall vara äkta och relevant så måste våra kärnvärden hela tiden bevisas genom handling och dessutom alltid lyftas fram i vår kommunikation.

En plats som hela tiden handlar utifrån och pratar om sin tillgänglighet, sin handlingskraft och sin kreativitet låter spännande. Det måste vara en plats full av energi och bra idéer. Det måste vara en plats där det bubblar och där positiv energi verkligen kan få fotfäste, där den kan gro, ta fart, växa och blomma ut. Det låter som en plats där allt är möjligt. Enligt väldigt, väldigt många låter det som Örebro.

Att allt är möjligt är den övergripande betydelsen av våra kärnvärden, det är den känsla och identitet som vi alltid vill få fram när vi kommunicerar. Den är jättesvår att förklara i ett ord eller en mening. En stads identitet är så mycket större än så. Därför är det ofta enklare att helt enkelt använda känslan och identiteten som en sammanfattande beskrivning och utgångspunkt när man skriver rubriker eller funderar på bildmanér exempelvis.

Utmaningen är dessutom att våga låta det hända. Att prata så här positivt om sin stad. Det är jättelätt att skratta åt kärnvärden eller avfärda dem som trams. Men det skulle vara ett misstag. Våra kärnvärden och den övergripande känslan som ekar mellan husen i vår stad av ”att det är något på gång” att ”allt verkar möjligt” – det är känslor som är sanna för väldigt många Örebroare. Mängder av grupparbeten, intervjuer, paneldiskussioner, och undersökningar pekar alla åt samma håll.

Nu behöver vi bara säga det tydligt. Att inte bara känna det i oss själva då och då och prata med varandra om det ibland. Det är dags att formulera det väl och säga det högt så att alla utanför vår stad också kan höra. Vi har något stort på gång. För i vårt Örebro, där är allt möjligt. Så har det känts ett tag, så känns det nu och så vill vi verkligen att det skall kännas i framtiden.