Skip to main content

Smart Move

Platsvarumärke, talangrekrytering, positionering och digital marknadsföring.

Smart move

Platsvarumärke, talangrekrytering, positionering och digital marknadsföring.

Smart move
"It truly is changing the way we see talent attraction for smaller cities and regions" – Future place leadership
"It truly is changing the way we see talent attraction for smaller cities and regions" – Future place leadership
"Det är en mix av feminint och maskulint som känns som att det är gjort med glimten i ögat" – Genusfotografen

Det är ett Smart move att bryta gamla mönster och utmana bilden av hur man marknadsför en plats. Att gå från information till lifestyle och att byta ut rubriker om mod och kreativitet till att vara modig och kreativ.

Uppdragsgivare:
Business Region Örebro och Örebrokompaniet

www.thesmartmove.se